ONZE WAARDEN

Vier waarden zijn de basis van de identiteit van Diepensteyn en geven richting aan haar activiteiten: ondernemend, duurzaam, integer en betrokken.

Ondernemend

Ondernemend

“Een ondernemer zijn die naam waardig”: het levensmoto van stichter Alfred Van Roy en zijn opvolger Jan Toye. Via ondernemerschap beoogden zij aandeelhouderswaarde en welvaartsgroei voor de gemeenschap waarmee zij zich verbonden voelden. Het vermogen is ontstaan uit ondernemerschap en dient in navolging van de voorgangers ondernemend te worden ingezet, omdat dit welvaart creëert voor aandeelhouder en maatschappij. Dit veronderstelt perspectief en engagement op de lange termijn.

Duurzaam

Duurzaam

Het vermogen wordt maatschappelijk relevant ingezet. Duurzaamheid betekent de roofbouw op mens en natuur bewust afwijzen, omdat alles met elkaar verbonden is. Duurzaamheid krijgt zo een ethische dimensie: een evenwicht tussen de puur economische dimensie en de sociaalecologische dimensies.

Integer

Integer

  • Het belang van alle stakeholders in acht nemen.

  • Kunnen onderscheiden wat goed en wat slecht is, en er consequent naar handelen, ook als dat een persoonlijk nadeel inhoudt.

  • Transparant hierover communiceren

Familieleden, bestuurders, managers en werknemers gaan op een integere manier om met elkaar en met de zakenpartners. Diezelfde houding verwachten zij van hen.

Betrokken

Betrokken

De betrokkenheid vertaalt zich in de nauwe band met de investeringen. Zowel de familie als het management kan zich identificeren met de participaties. Het management is, wanneer nodig, ook bereid een actieve positie op te nemen in de bestuursorganen en/of adviescomités