VERMOGENSBEHEERS & DIENSTVERLENING

VERMOGENSBEHEERS & DIENSTVERLENING

Wat we doen

Tussen familie en management is een “Charter voor beheer van het familiaal vermogen” vastgelegd. Het Charter omvat, naast het familie-DNA en de strategie, een plan voor allocatie en spreiding van de vermogensbestanddelen en beoogt duurzame groei.

VERMOGENSBEHEER

 • Investeringsstrategie bepalen: Voor het vermogensbeheer legt het charter een aantal specifieke voorzichtigheidsprincipes, beleggingsthema's en selectiecriteria op.

 • Asset allocatie bepalen: Het vermogen van Diepensteyn wordt gespreid over Onroerend Goed, Private Equity, Private Equity Fondsen en een portefeuille van Beursgenoteerde en internationaal opererende bedrijven en holdings die voor lange termijn worden aangehouden

 • Asset Management

 • Financiële rapportering

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING AAN DE FAMILIE

 • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling

 • Financiële, juridische en fiscale dienstverlenig

 • Beheer van Onroerend Goed

 

Wat we doen

Hoe we het doen: Richtlijnen voor Sociaal Verantwoord Investeren

Zakendoen staat niet los van de samenleving. Bij ondernemen en investeren is ook de waarde die gecreëerd wordt voor de samenleving van belang. Diepensteyn heeft oog voor maatschappelijke en milieuoverwegingen bij de uitoefening van haar activiteiten en in de contacten met de stakeholders.

HET ‘CHARTER VOOR BEHEER VAN HET FAMILIAAL VERMOGEN’ HANTEERT DAARBIJ ALS LEIDRAAD:

 

 1. Principles for Responsible Investments

 2. Norwegian Pension Fund exclusion list

 3. Sustainalytics: ESG Report

 4. The UN’s Sustainable Development Goals

 

1. Principles for Responsible Investments

De Verenigde Naties (VN) steunen de Principles for Responsible Investment via het UN Environment Programme Finance Initiative en UN Global Compact.

Missie van de PRI
“Wij zijn van mening dat een economisch efficiënt en duurzaam wereldwijd financieel systeem een noodzaak is voor waardecreatie op de lange termijn. Een dergelijk systeem beloont een verantwoorde investering op de lange termijn en komt ten goede aan het milieu en de maatschappij als geheel.”

De zes Principles for Responsible Investment weerspiegelen de toenemende relevantie van milieu-, sociale en corporate governance-kwesties (ESG) voor beleggingspraktijken.

 

 

Diepensteyn is sinds 2018 ondertekenaar van de Principles of Responsible Investments.

www.unpri.org

Deze principes zijn:

 1. Integreren van ESG-kwesties in de beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen.

 2. Als actief eigenaar ESG-kwesties opnemen in ons beleid en ons management.

 3. Streven naar passende informatieverschaffing over ESG-kwesties door de projecten waarin wij beleggen.

 4. Bevorderen van de acceptatie en de implementatie van deze Principes in de beleggingssector.

 5. Samenwerken om de Principes effectiever toe te passen.

 6. Verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang bij de implementatie van de Principes.

 

2. Norwegian Pension Fund exclusion list

Elk jaar publiceert de Centrale Bank van Noorwegen een verslag over verantwoord beleggen waarin zij beschrijft welke nieuwe acties zij heeft ondernomen ten behoeve van haar ESG-beleggingen en welke publieke bedrijven zij als een gevolg daarvan uitsluit om in te beleggen. Diepensteyn onderschrijft de Norwegian Pension Fund exclusion list. Ze zal nooit beleggen in bedrijven die op deze lijst voorkomen.

Norwegian Pension Fund exclusion list

3. Sustainalytics: ESG Ratings

Sustainalytics is een wereldwijde leider op het gebied van ESG- en corporate governance-onderzoek en ratings. In de afgelopen 25 jaar hebben ze toonaangevende ESG-onderzoekers en professionals samengebracht en volgen ze meer dan 10.000 bedrijven op het vlak van ESG. Diepensteyn integreert de ESG rapporten van Sustainalytics om haar asset allocatie in publieke bedrijven te ondersteunen.

4. The UN's Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties definieerden 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ze vormen samen de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij zijn gericht op de mondiale uitdagingen waarvoor wij staan, met inbegrip van de uitdagingen op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart, vrede en rechtvaardigheid. De doelstellingen hangen met elkaar samen en om “niemand achter te laten”, is het belangrijk dat elke doelstelling tegen 2030 wordt bereiken. Diepensteyn evalueert bij haar asset allocatie de integratie van een of meerdere doelstellingen.