MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

“Een ondernemer die naam waardig”: voor Diepensteyn betekent dit verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving. Dit engagement is meer dan louter een financiële oefening. Diepensteyn wil structurele oplossingen stimuleren en een duurzame impact bewerkstelligen op de lange termijn. Ze kiest voor projecten die de passies, de bezorgdheden, de levenservaring en de visie van de oprichters weerspiegelen.

Filantropie

Fonds GavoorGeluk

Twee ondernemers, twee vaders, twee kinderen die uit het leven zijn gestapt. Met het Fonds GavoorGeluk willen Jan Toye en Marc vande Gucht doen voor anderen wat ze voor hun eigen kind niet meer kunnen doen: een warme samenleving creëren die rekening houdt met ieders kwetsbaarheid, en zo de vluchtweg van zelfdoding verspert.

 

  • Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor universele preventie van depressie en suïcide bij jongeren.

  • Het Fonds zet in op positieve attitudeverandering over het delen van emoties en kwetsbaarheid en het doorbreken van het taboe rond mentaal onwelbevinden.

  • Het Fonds focust op algemene awareness en is een katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe veerkrachtbevorderende goede praktijken en het evidence-based maken van bestaande.

 

Fonds Ereburgemeester Alfred Van Roy

Fonds Ereburgemeester Alfred Van Roy

Het Fonds werd opgericht ter ere en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, oud-burgemeester van Steenhuffel en ereburger van Londerzeel. Alfred Van Roy was gedurende lange tijd bezieler van Brouwerij PALM en zette die op de kaart. Hij overleed op 23 januari 2009 op 95-jarige leeftijd.

Via het Fonds schenkt Diepensteyn jaarlijks een bedrag aan de Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een jeugdwerking.

Habbekrats

Habbekrats is een kleurrijke jeugdorganisatie die zich overal in het land inzet voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, op zoek naar warmte, vriendschap, avontuur en hulp. Habbekrats zegt dat de jeugd “goed bezig” is en meent dat ook. Als bewijs heeft Habbekrats elf warme huizen ingericht waar jaarlijks in totaal 2.500 jongeren elkaar ontmoeten.

Diepensteyn is sinds 2014 een permanente mecenas van Habbekrats en stelt een van de 11 warme huizen ter beschikking van deze vereniging.

Habbekrats

Impact Investments

African Drive

African Drive biedt intercitytransport aan tegen lage prijzen, met vaste rijtijden en met een superieure ervaring voor de klant. Haar eerste initiatief is de Baobab Express in Benin (2014), waar met een team van 120 lokale medewerkers dagelijks gemiddeld 600 passagiers op bestemming worden gebracht. Naast financiële resultaten ligt de focus op economische vooruitgang en het creëren van regionale welvaart. Hierdoor werkt African Drive actief mee aan heel wat van de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Diepensteyn is sinds 2018 medeaandeelhouder van African Drive.

solergie

Solergie

Solergie (het vroegere Energy Kiosks) installeert slimme zonnesystemen in West-Afrika om mensen in dorpen zonder elektriciteit toegang te geven tot betaalbare en duurzame energie. Zo ontstaan rurale micro-economieën.

Diepensteyn is sinds 2018 medeaandeelhouder van Solergie.

Think Tanks

Itinera

Itinera is een denktank die in alle objectiviteit en totale onafhankelijkheid grote maatschappelijke vraagstukken onderzoekt om het beleid te verbeteren.

Sinds 2006 houdt Itinera de vinger aan de Belgische pols. Zij focust op

  • welvaartcreatie: groei, ondernemerschap, ondernemingen;

  • goed bestuur: overhead, fiscaliteit en budget;

  • democratische inclusie: onderwijs, werk, bescherming, integratie van migranten.

 

Etion

Etion staat voor een geïntegreerde kijk op waardengericht ondernemerschap, waarbij het persoonlijk leiderschap, de eigen organisatie én de samenleving nauw met elkaar verbonden zijn. Ze verscherpen het inzicht van beslissingsnemers over gewetensvol handelen, met het oog op het duurzaam succes van de onderneming.

Binnen Etion is een afzonderlijke afdeling als denktank actief. Die heeft een drieledige rol:

  • kennisontwikkeling

  • kennisdeling

  • stimuleren van het maatschappelijk debat